2022-08-05 08:39Pressmeddelande

Strategi för Kreativa Sverige presenteras av Volantes förlagschef

Volantes förlagschef och vd Tobias Nielsén utsågs i slutet av förra året av regeringen till särskild utredare för att föreslå en nationell strategi för kulturella och kreativa branscher.
Idag lämnade han över resultatet till kulturministern Jeanette Gustafsdotter.
 
* Utredningen, med namnet Kreativa Sverige, går att ladda ner från regeringens hemsida här.
* Här finns Tobias Nielséns förord till utredningen Kreativa Sverige.
 
”Jag är lite förvånad över det enorma intresset för utredningen, både ute i regioner och kommuner, bland branschorganisationer, och från enskilda kulturaktörer”, säger Tobias Nielsén.
”Eftersom vi bara fick ett drygt halvår på oss i praktiken så har vi pratat om arbetet som en snabbutredning. Men kansliet med Klas Rabe i spetsen har varit fantastiskt och resultatet känns gediget och genomtänkt”, säger Nielsén.
Betänkandet är på ungefär 300 sidor, varav strategin i sig på ungefär 60 sidor.
 
__________________________________________
 
Nedan uttalar han sig utifrån sin roll som vd och förlagschef för, liksom grundare av, Volante AB. Bolaget rymmer idag förlaget Volante, Gamla stans bokhandel, talaragenturen Speakersnet och kulturscenen SN7.

– Volante har alltid handlat om att bidra till en klokare och roligare värld, så när jag fick frågan om det här uppdraget kunde jag ändå se att det passade in i en större vision som jag arbetar med dagligen. Dessutom har jag ju nu drygt tio års erfarenheter som kulturentreprenör, att lägga till tidigare forskning och verksamhet med utredningar.

– Utredningen speglar även vad vi gör här. Som bokförlag, bokhandel, kulturscen och talaragentur så agerar vi på kommersiella marknader, men vi är också med och skapar och sprider konst och kultur ihop med våra författare, andra förlag och organisationer.

– På många sätt är vad som sker här i vårt idé- och litteraturhus på Stora Nygatan 7 i Gamla stan i Stockholm därför en bra bild av kulturella och kreativa branscherna i stort. Från alla samarbeten med enskilda författare, redaktörer och formgivare, till andra förlag, bokhandlare och olika kulturorganisationer, och vidare till några av de största strömningstjänsterna i Sverige; Storytel, Spotify och Netflix.

– En idé som börjar här kan underhålla och skapa förändring både hos individer och samhället i stort. Det har vi sett flera exempel på, även långt härifrån. Vi har ju varit med och tagit fram böcker som vi sedan sålt rättigheterna till och sett utgivna till exempel i Japan och Rumänien.

– Det finns en enorm kraft i det kreativa skapandet, och det handlar både om konst, kultur, idéer och företagande. Sammantaget stora värden, och det är vad utredningen försöker visa på.

Tobias Nielsén pekar även på olika lärdomar från Volante-utgivningen som hjälpt honom i arbetet, från Max Tegmarks Liv 3.0 – om teknikutvecklingen – till Jonna Bornemarks böcker Det omätbaras renässans och Horisonten finns alltid kvar, samt även Klara Palmberg Broryds Komplexitet och Mitten av Per Svensson och Svante Weyler.

Tobias Nielsén tillägger:
–Jag skulle även lägga till Emma Stenströms kommande bok Bubbelhoppa, som handlar om att våga se saker utifrån flera perspektiv. Hon var min första mentor när det gäller kulturekonomiska frågor, för mer än tjugo år sedan.

Vad händer framåt?
– Utredningen är avklarad för min del och får leva sitt eget liv med remisser och hantering på regeringskansliet. Jag finns kvar på Volante och fortsätter att försöka bidra till att sätta spår och underhålla. Jag tror att jag lärt mig nya saker som både kan vara till nytta för Volantes verksamheter liksom branschen i stort. Jag återgår även till min roll i Förläggareföreningens styrelse efter att ha tagit paus under den här perioden.Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel och kulturscenen/idéstudion Stora Nygatan 7 i Gamla stan i Stockholm.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg
Tobias Nielsén
Förlagschef
Tobias Nielsén