2021-11-05 13:49Pressmeddelande

Volantes förlagschef utses till regeringens utredare för nationell kulturstrategi

Fotograf Peter Jönsson

Regeringen har idag tillkännagivit att man vill se en nationell strategi för utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Därför utses Volantes grundare och förlagschef Tobias Nielsén till särskild utredare, med uppdrag att föreslå hur en samlad nationell strategi kan se ut.

- De kulturella och kreativa näringarna sysselsätter många konstnärliga och kreativa aktörer inom en mängd områden. /.../ KKN är också en sektor som kommer ha stor betydelse för samhällsutvecklingen, till exempel inom regional utveckling, export och innovation i bred mening. Vi behöver ha en sammanhållen och långsiktig strategi för att främja en hållbar utveckling av dessa näringar under de kommande åren, inte minst för att gemensamt staka ut vägen framåt efter coronapandemin, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Covid-19 har inneburit stora utmaningar för många aktörer som är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna. Samtidigt har det under pandemin etablerats nya vanor och sätt att producera och ta del av kultur genom exempelvis digital teknik som fortsatt kommer att prägla samhällsutvecklingen.
Att utveckla och samordna politiken för KKN var ett av flera områden som Återstartsutredningen lämnade förslag om i betänkandet ”Från kris till kraft – återstart för kulturen”. Flera aktörer inom det offentliga och i näringslivet har också efterfrågat ett samlat grepp från regeringen.

Utredningen får namnet Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna och som utredare utses alltså Tobias Nielsén, utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och grundare av bokförlaget Volante, som han också driver som VD och förlagschef. Han har lång erfarenhet både som verksam och sakkunnig inom området kulturella näringar, och har också suttit i juryn för regeringens exportpris för kulturella och kreativa näringar.

- Det ska bli spännande och kul att leda det här arbetet. Det handlar om frågor som jag i rollen som forskare och analytiker sysslade mycket med för ungefär 15 år sedan. Men jag har dels ny egen erfarenhet som kulturföretagare, dels händer mycket hela tiden, inte minst i spåren av pandemin.
Egentligen är det samma frågor som vi så ofta sysslar med på Volante. Vad förklarar det som händer eller hänt, och hur hänger saker samman? Och finns det något som kan göras bättre? , säger Tobias Nielsén.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7 i Stockholm.


Kontaktpersoner

Tobias Nielsén
Förlagschef
Tobias Nielsén