2021-02-05 06:55Pressmeddelande

VOLANTE GER UT DANIEL KAHNEMANS NYA BOK I VÅR

Cass R Sunstein, Daniel Kahneman och Olivier SibonyCass R Sunstein, Daniel Kahneman och Olivier Sibony

En av vår tids absolut mest inflytelserika tänkare, Daniel Kahneman, utkommer i maj med en ny banbrytande bok efter bästsäljaren Tänka, snabbt och långsamt. Han blev redan 2002 Nobelprisbelönad för den forskning som ledde fram till ett helt nytt vetenskapligt fält.

Den efterlängtade uppföljaren Brus: Felet som stör vårt omdöme (Noise: A Flaw in Human Judgement) har psykologen Daniel Kahneman skrivit tillsammans med ekonomen Olivier Sibony och juristen Cass R Sunstein.

Volantes förlagschef Tobias Nielsén: "Detta är en stor händelse. Den här boken kommer på nytt vrida om vår bild av oss själva och andra. Kahnemans förra bok är ett exempel på de få, unika böcker som står som referenspunkt för hur vi ser på människan, där bland Adam Smith och Sigmund Freud. För oss på Volante är Tänka, snabbt och långsamt den överlägset mest sålda boken i vår tioåriga historia."

För att förstå fel som uppträder vid bedömningar måste vi förstå både bias (huvudämnet för Tänka, snabbt och långsamt) och brus: variabilitet i bedömningar som borde vara identiska.

Ämnet bias har diskuterats i tusentals vetenskapliga artiklar och dussintals populärvetenskapliga böcker, men få av dem nämner brusproblemet.

Brus rymmer många nya tankar och bygger på lika omsorgsfull och djuplodande forskning som gjorde Tänka, snabbt och långsamt till en bästsäljare över hela världen. I boken förklaras hur och varför människors bedömningar påverkas av brus – och vad vi kan göra åt det.

Brus orsakar felbedömningar på så gott som alla områden: medicinska diagnoser, rättsliga påföljder, ekonomiska prognoser, livsmedelssäkerhet, brottsplatsteknik, borgensbeslut, barns placeringar i familjehem, strategier, prestationsutvärderingar och personalrekryteringar.
Och även om brus påträffas överallt där människor gör bedömningar och fattar beslut är ofta både individer och organisationer omedvetna om hur bruset påverkar dem. De låtsas inte om bruset.

Men med några enkla åtgärder går det att minska både bruset och biasen och fatta mycket bättre beslut.

__________________________________________

Brus: Felet som stör vårt omdöme
Utgivning 25:e maj
Recensionsdag 8:e juni
ISBN 978-91-7965-105-3 

Daniel Kahneman är av många ansedd som världens nu levande mest inflytelserika psykolog. Under en lång och enastående karriär som forskare har Kahneman kartlagt de irrationella sätt på vilka vi människor fattar beslut. 2002 tilldelades Kahneman ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin banbrytande forskning inom området beteendeekonomi – trots att han aldrig läst en enda kurs i ekonomi.

Olivier Sibony är professor vid handelshögskolan HEC Paris där han undervisar i strategi, beslutsfattande och problemlösning. Hans forskning har varit inriktad på beslutsfattande och metoder för att reducera påverkan från beteendegrundad bias. Han har skrivit ett flertal uppmärksammade böcker för den bredare publiken.

Cass R. Sunstein är professor i juridik och grundare av Harvard Law Schools Program on Behavioral Economics and Public Policy. Han har varit rådgivare för bland annat Världshälsoorganisationen och Vita huset under president Barack Obama. Tillsammans med Nobelprisbelönade Richard Thaler har han tidigare skrivit boken Nudge.


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7 i Stockholm.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg
Tobias Nielsén
Förlagschef
Tobias Nielsén