2020-06-24 19:41Pressmeddelande

VÄRLDSBERÖMDA ”EXPERTFORSKAREN” K ANDERS ERICSSON DÖD

K Anders Ericsson, författare till Peak: Vetenskapen om att bli bättre på nästan alltK Anders Ericsson, författare till Peak: Vetenskapen om att bli bättre på nästan allt

Svensk-amerikanska psykologiprofessorn K Anders Ericsson har hastigt avlidit vid 72 års ålder. Han var författare till boken Peak och fader till forskningen bakom tiotusentimmarsregeln.

Han var experten på vad som gör experter till experter och har kallats en av ”världens smartaste svenskar”. Efter att ha flyttat till USAför drygt 40 år sedan började han forska tillsammans med nobelpristagaren Herbert Simon. Forskningskarriären påbörjades vid Stockholms universitet där han disputerade 1976. Sina sista år verkade han vid Florida State University.

Volante släppte i mars 2017 boken Peak: vetenskapen om att bli bättre på nästan allt. Boken har särskilt varit framgångsrik i Kina där den sålt i över en miljon exemplar och i mer än ett år låg på bästsäljarlistan.

”Få svenska forskare har haft ett så stort internationellt genomslag som Anders Ericsson”, säger Volantes förlagschef Tobias Nielsén i en kommentar. ”Han var banbrytande för att han visade att hjärnans och människans kapacitet inte är förutbestämd utan kan utvecklas. Ericsson saknade inte kritiker, men hans forskning om talang, träning och utveckling är en referenspunkt som ingen kommer förbi.”

K Anders Ericsson återkom alltid till att talang var överskattat, men det räckte inte heller med övning i många timmar, vilket gjorde att han själv var kritisk till förenklingen av vad som kommit att kallas ”tiotusentimmarsregeln” (efter popularisering i boken Outliers av Malcolm Gladwell, också utgiven av Volante).

Det handlade i stället om vad man gjorde med den övningen. Målmedveten övning (deliberate practice) var det begrepp som Ericsson särskilt myntade.

”Han kändes väldig svensk i sin demokratiska värdegrund och sin tro på människans möjligheter, såvida man får stöd”, säger Nielsén.

I Sverige engagerade han sig de senaste åren i utbildningsfrågan, för att påvisa betydelsen av övning och inte förutbestämda förmågor, samt att ta hand om elever som inte har stort stöd hemifrån.

Läs Tobias Nielséns kommentar här.

PRESSMEDDELANDEVÄRLDSBERÖMDA ”EXPERTFORSKAREN” K ANDERS ERICSSON DÖDSvensk-amerikanska psykologiprofessornK Anders Ericsson har hastigt avlidit vid 72 årålder. Han var författare till bokenPeakoch fader till forskningen bakomtiotusentimmarsregeln.Hanvarexperten på vad som gör experter till experterochhar kallats en av ”världenssmartaste svenskar”. Efter att ha flyttat till USAför drygt 40 år sedan började hanforskatillsammans med nobelpristagaren Herbert Simon. Forskningskarriären påbörjades vidStockholms universitet där han disputerade 1976.Sina sista år verkade han vid Florida StateUniversity.Volante släppte i mars 2017 bokenPeak:vetenskapen om att bli bättre på nästan allt.Bokenharsärskiltvaritframgångsrik i Kina där den sålt i över en miljon exemplar och i mer än ettår låg på bästsäljarlistan.”Få svenska forskare har haft ett så stort internationellt genomslag som Anders Ericsson”,säger Volantes förlagschef Tobias Nielsén i en kommentar. ”Han var banbrytande för att visaatt hjärnans och människans kapacitet inte är förutbestämd utan kan utvecklas. Ericssonsaknade inte kritiker, men hansforskning om talang, träning ochutveckling är enreferenspunkt som ingen kommer förbi.”K Anders Ericsson återkom alltid till att talang var överskattat, men det räckte inte hellermed övning i många timmar, vilket gjorde att han själv var kritisk till förenklingen av vadsom kommit att kallas ”tiotusentimmarsregeln” (efter popularisering i bokenOutliersavMalcolm Gladwell, också utgiven av Volante).Det handlade i stället om vad man gjorde med den övningen.Målmedveten övning(deliberate practice)var det begrepp som Ericsson särskilt myntade.”Han kändes väldig svensk i sin demokratiska värdegrundochsin tro på människansmöjligheter, såvida man får stöd”, säger Nielsén.ISverige engagerade han sig de senaste åren i utbildningsfrågan, för att påvisa betydelsenavövning och inte förutbestämdaförmågor, samtatt ta hand om elever som inte har stortstöd hemifrån.Läs Tobias Nielséns kommentar här


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7 i Stockholm.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg