2019-02-01 10:45Pressmeddelande

VARFÖR FINNS DET SÅ MÅNGA LEDARSKAPSBÖCKER?

Inom ledarskapsforskningen skapas det ständigt ny kunskap. Bok efter bok med teori efter teori släpps till en väntande marknad. Så varför finns det ingen definitiv instruktionsbok för ledare?

Ledarskapsparadoxen – Omöjligheterna som gör dig till en sann ledare beskriver professor Alf Rehn den paradox som rymmer alla de motsägelser man kan se med egna ögon varje gång en snitsig modell från en föreläsning eller en ny metod från Silicon Valley ska tillämpas – den inneboende omöjligheten i att ingen generell kunskap någonsin går att applicera oproblematiskt på specifika ledarskapssituationer.

Historiens största ledare har inte följt färdiga recept. Är det något som präglat dem är det snarast deras förmåga att se förutsättningarna för just deras organisation. En stor ledare använder eftertanke, strategi, empati och handlingskraft för att navigera ledarskapets alla paradoxer – och söker aldrig efter färdiga handlingsmanus. En stor ledare tar sitt ledarskap i sina egna händer.

_______________________________________

Alf RehnLedarskapsparadoxen - Omöjligheterna som gör dig till en sann ledare
ISBN 978-91-88869-45-6
Utkommer 20:e mars 2019


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg