2020-02-13 11:05Pressmeddelande

Vad är liv? Kvantbiologin – en vetenskaplig revolution med nya svar på gamla frågor

HUBIQ består av Joar Svanvik, Göran Johansson, Ingemar Ernberg och Göran Wendin. Vetenskapsjournalisten Tomas Lindblad har givit boken dess bekväma språkdräkt.

Vad är liv? ​Vilka är livets grundläggande mekanismer? 

De allra största frågorna som väckts av mänsklig nyfikenhet gäckar oss fortfarande, trots upptäckten av DNA-byggstenarna – kanske framförallt på grund av våra egna sinnens enorma begränsning. Evolutionen är onekligen smartare än vad vi är – även om vi försöker komma ikapp...

Nu kommer Kvantfysiken och livet, en bok som visar hur mötet mellan kvantfysisk och medicinsk forskning kan ligga till grund för nästa vetenskapliga revolution. Ingemar Ernberg skräder inte orden: "Mina kollegor är nöjda med att vara kvar i den vetenskapliga verklighet som senast tog ett kliv i och med upptäckten av DNA. De tror att vi löst cellernas och livets gåta. Men de har fel! Livet är mycket mer komplext och mystiskt än några DNA-algoritmer." Forskargruppen HUBIQ utgör i sig ett möte mellan medicin och kvantfysik. Två av medlemmarna arbetar inom det på senaste tiden uppmärksammade kvantdatorprojektet vid Chalmers.

I den mikroskopiska världen kan det visserligen se ut som att naturens lagbundenhet faller samman till osäkerhet och slump bara genom att man tittar på den. Men den följer bara andra lagar: kvantfysikens skenbart paradoxala vägar i atomernas och molekylernas värld.

Kvantfysiken är en hörnsten i vår förståelse av människan, av alla biologiska varelser, ja av grunden för liv på vår jord.

Hur det kommer sig att omslaget pryds av en geckoödla ...? Ur boken: 
​​
Redan Aristoteles uttryckte för över tvåtusen år sedan sin förvåning över att ödlan kunde springa upp och ner längs trädstammarna utan att tappa fotfästet. Genom åren har man försökt förklara hur det här går till på många olika sätt. Kanske utsöndrar de ett klibbigt ämne, eller har de något slags sugkoppar på fötterna? Sitter det mikroskopiska kilar under deras fotsulor så att de kan säkra fast sig ungefär som bergsklättrare? Ingen av de här förklaringarna har visat sig stämma. Geckons hemlighet bygger istället på kvantfysik.

------------------------------------------------------

Kvantfysiken och livetVåra innersta mekanismer och världarna omkring oss är skriven av forskarna bakom den akademiska sammanslutningen HUBIQ, i samarbete med vetenskapsjournalisten Tomas Lindblad. HUBIQ (Human Biology and Quantum Physics) är ett forum för interdisciplinärt samarbete kring kvantbiologi och består av:

Joar Svanvik, Professor em. i Kirurgi vid Linköpings Universitet. Överläkare vid Transplantationscentrum, SU, Sahlgrenska Sjukhuset

Ingemar Ernberg, Professor i tumörbiologi, MTC, Karolinska Institutet, Stockholm

Göran Johansson, Professor i Teoretisk och Tillämpad Kvantfysik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Göran Wendin, Professor em. i Teoretisk fysik Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Boken utkommer i mars 2020.


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg