2023-09-11 11:32Pressmeddelande

Sverige behöver modigare arbetsplatser!

Louise Bringselius är aktuell med boken Psykologisk trygghet

På omslaget till Louise Bringselius bok Psykologisk trygghet: att välkomna den som utmanar syns två akrobater i en trapets. Tack vare att de vet att den andra tar emot när de kastar sig ut kan de tillsammans skapa något som upplevs modigt och magiskt. På samma sätt behöver organisationer värna om den trygghet som får människor att våga använda sitt omdöme och tala öppet – både om det som är bra och dåligt.

Författaren efterlyser en ny arbetslivskultur:
- Vi behöver modigare arbetsplatser i Sverige! Arbetsplatser som vågar släppa fram oliktänkande och kritiker och ta deras synpunkter på allvar. Där lojalitet tolkas som ärlighet, inte följsamhet. Och där oliktänkande belönas. Där kan man få en fantastisk utveckling.

Men trots all den forskning som visar att psykologiskt trygga arbetsplatser skapar framgångsrika team och organisationer där medarbetare och chefer konstruktivt utmanar varandra till nya idéer, utveckling, effektivitet och trivsel – är trenden inom svenskt arbetsliv just nu den motsatta:

- Allt fler vittnar om en tystnadskultur på sina arbetsplatser. Det kan förklaras delvis av trender med fokus på följsamhet, perfektionism och varumärkesstyrning. När det viktiga blir de budskap som signaleras externt blir det lätt att kritiska röster internt ses som illojala, trots att det i praktiken är tvärtom! Det är lojalt att våga berätta om brister, men också att våga tala om egna fel och misstag. Personer som gör detta ska hyllas – inte straffas. Nu måste utvecklingen vändas, säger författaren.

I boken ger Louise Bringselius en mängd handfasta tips på hur arbetsplatser kan öka den psykologiska tryggheten. Internationell forskning varvas med praktiska exempel på hur man motverkar eller vänder en tystnadskultur som redan fått fäste.

____________________________________________________________

Louise Bringselius är docent i organisation och ledning och verksam som Research Fellow vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon är Sveriges ledande forskare inom organisatorisk tillit och psykologisk trygghet och en populär inspirationsföreläsare och författare, som kallats för ”Sveriges Amy Edmondson”.

Utgivningsdag 2023-10-10
Recensionsdag 2023-10-24


Ämnen: Ny bok

Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel och kulturscenen/idéstudion Stora Nygatan 7 i Gamla stan i Stockholm.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg
Janna Gränesjö
PR- och talaransvarig
Janna Gränesjö