2020-10-28 06:55Pressmeddelande

Ny bok utifrån Nobelforskningen: ”DET HÄR HAR VARIT MAGKÄNSLANS ÅR”

I sin nya bok Magkänslans intelligens: Vetenskapen bakom bra beslut har ekonomijournalisten Alexander Norén på 500 sidor sammanställt de senaste årtiondens viktigaste forskning om varför vi gör som vi gör – och vad vi kan göra bättre. När vi fattar över 30 000 beslut varje dag, är rationella övervägningar eller magkänslan bäst att lita på? Ska man tänka efter och känna före eller tvärtom? 
Alexander Norén bygger sin kompletta guide främst på forskning från pristagarna av Ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Han har själv i sin roll på SVT träffat ett dussin av dem.
I kortfattade kapitel presenterar han tydliga slutsatser och praktiska tips om konsumtion, Ikea-effekten, börsflocken och grupptänkande generellt, sömn, minnet, spelteori, belöningar, förankringseffekten och faran med experter. ”Jag har sedan Handels varit besatt av att hitta svaret på hur det perfekta beslutet fattas”, säger Alexander Norén.
Huvudfrågorna är: När kan du lita på dig själv? När kan du lita på andra? När fungerar egentligen magkänslans intelligens?
Det är en bok om vad vi själva gör på individuell nivå. Men ibland fattas beslut som påverkar många. ”Förstår vi mekanismerna bakom beslut och beteenden kan vi uppnå en smartare vardag och en bättre värld”, säger Alexander Norén.
Alexander Norén avslutar boken dels med resonemang om nudging, dels med en fallstudie om coronaåret, om ”covidiotiska beslut och pandemiska beteenden”. ”Hela det här året har styrts av magkänslans intelligens”, säger han – och skriver i boken: ”I pandemin har vi på kort tid tvingats fatta en massa nya beslut under stor osäkerhet och risk. Beteendeekonomisk forskning har visat att det är just under sådana omständigheter som risken att agera irrationellt, mot bättre vetande, är som störst. Corona-pandemin visade sig bli en fallstudie i irrationellt beteende.”
Året gav också utrymme för självkritik: ”Trots att jag ägnat de senaste åren åt att läsa och skriva om hur man ska göra för att tänka klart och agera rationellt i sådana här lägen, så tog känslorna ändå över och styrde mig ur kurs vid fler tillfällen än jag egentligen vill erkänna.”
”Boken är som en slags lättillgänglig, tillämpbar och breddad fortsättning på Daniel Kahnemans Tänka, snabbt och långsamt”, förklarar Volantes förlagschef Tobias Nielsén.
Läs mer och ladda ner pressbilder här.
____________________________________________
Alexander Norén är en av SVT:s mest namnkunniga journalister med ekonomi och i synnerhet beteendeekonomi som specialområde. Han har setts i Ekonomibyrån och förstås i Nobelstudion där han varje år fått tillfälle att möta ekonomipristagarna. Norén är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare utkommit med boken Nudge – Så funkar det på Volante (2018).
ISBN 978-91-7965-045-2
 Utgivning 2020-11-12
 Recensionsdag 2020-11-25


Ämnen: Ny bok

Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7 i Stockholm.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg