2023-02-14 06:06Pressmeddelande

Kronprinsessan och tusentals chefer och studenter har redan testat metoden

Bubbelhoppa är den forskningsbaserade metoden för att förstå andra och vidga perspektiven. Boken beskriver hur man kan föra konstruktiva samtal med oliktänkande och skapa bättre samarbeten. Kronprinsessparet har testat det, chefer i näringslivet likaså – liksom hittills ett par tusen studenter, bland annat på Handelshögskolan i Stockholm.

I boken Bubbelhoppa beskriver Emma Stenström, forskare på Handelshögskolan och välkänd krönikör och föreläsare, den metod som fått namnet bubble-hopping och som hon utvecklat efter att ha testat den på tusentals personer. Hon visar hur vi med några enkla men kraftfulla verktyg kan bli bättre på nyfikna samtal för att förstå andra och samarbeta.

Att vara en bubbelhoppare är i mångt och mycket ett förhållningssätt som bygger på nyfikenhet och en önskan om att utvecklas och bredda sina egna och andras perspektiv. Men det handlar också om förmågor. Därför är Bubbelhoppa en forskningsbaserad handbok som ger dig verktygen för att få syn på dina bubblor. Men framförallt lär den ut hur du tränar förmågor såsom att lyssna, fråga, hantera konflikter och bygga tillit.

Metoden behövs:
- för våra privata bubblor (Hur ska jag prata med min tonåring?)
- i vårt yrkesliv (Hur möter jag kunder/patienter/elever/medborgare på bästa sätt? Hur blir jag en mer empatisk ledare?)
- på samhällelig nivå (Hur ska vi uppnå social sammanhållning och överbrygga klyftor?)

________________________________________________________

Emma Stenström är docent i företagsekonomi och tongivande forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, krönikör i Dagens Industri och populär föreläsare. 

Emma Stenströms forskning rör kopplingen mellan mänsklig utveckling och hållbarhet som metod för framgångsrik innovation och utveckling.

Bubbelhoppa utkommer 2023-03-06
Recensionsdag 2023-03-20


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel och kulturscenen/idéstudion Stora Nygatan 7 i Gamla stan i Stockholm.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg
Tobias Nielsén
Förlagschef
Tobias Nielsén