2024-01-22 09:09Pressmeddelande

Krishanteringen under pandemin inifrån de centrala departementen

Emma Lennartsson och Maja Fjaestad, författare till Mitt i krisen.

De syns inte, de hörs sällan och de agerar utanför det mediala rampljuset. Statssekreterarna är Sveriges mäktigaste chefstjänstemän. Nu skriver två av dem om de beslut och skeenden under coronapandemin som kom att påverka oss alla. I en tid då Sveriges behov av krisberedskap är större än någonsin erbjuder Mitt i krisen centrala lärdomar från den historiska händelsen.

När pandemin bröt ut var Maja Fjaestad och Emma Lennartsson statssekreterare i Socialdepartementet respektive Finansdepartementet. I deras bok Mitt i krisen: Beredskap och ledarskap i skarpt läge får vi följa med på snabba språngturer i regeringskansliets korridorer, sitta med i mötesrum med ministrar och generaldirektörer och delta i sena kvällspass med kollegorna på departementen då akuta problem krävde kreativa lösningar inom förvaltningssystemets alla ramar och regleringar.

Mitt i krisen handlar om att agera snabbt när en kris riskerar att få stora konsekvenser, om strukturella lärdomar och om samhällets och vår välfärds förmåga att möta det extraordinära. Men det handlar också om krishanteringens personliga aspekter. Hur leder man sina medarbetare när allt ställs på ända? Vilka tankar brottas två toppchefer med under brinnande kris? Vad riskerar att påverka det egna omdömet?

”Sällan har politisk styrning och krisarbete på så här hög nivå beskrivits så initierat och samtidigt personligt som av Emma Lennartsson och Maja Fjaestad. Som läsare bjuds vi på ett närmast unikt inifrånperspektiv. Det är både spännande och mycket lärorikt!” säger bokens förläggare Ulrika Bergwall.

"Det fanns ingen manual att följa när pandemin slog till och vi började ta fram krispaket efter krispaket. 20 extra ändringsbudgetar senare vill jag bidra med vad jag lärde mig om krishantering och ledarskap i skarpt läge. Jag har velat skriva den bok jag själv gärna hade läst innan jag började hantera kriser som chef och ledare i offentlig sektor. En bok som jag vet behövs mer än någonsin nu när hela samhället behöver höja sin beredskap", säger Emma Lennartsson.

"Vi har skrivit denna bok i övertygelsen att ett lärande efter corona är både nödvändigt och möjligt. Beredskap syftar till att minska samhällets utsatthet, och för god beredskap behöver vi lära oss av tidigare kriser. Jag hoppas att vi fortsätter att lära oss av pandemin under lång tid framöver” säger Maja Fjaestad.

Idag behöver varje företag, organisation, kommun, region och statlig myndighet vässa sin beredskap. Mitt i krisen är ett måste för alla med ett intresse för hur Sverige styrs i kris och själva vill lära sig mer om vad kriser innebär för ledare.

____________________________________

Maja Fjaestad är docent och forskare från avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH, idag expertkoordinator på Karolinska Institutet och affilierad forskare på Institutet för framtidsstudier. Maja Fjaestad var under pandemin statssekreterare på Socialdepartementet.

Emma Lennartsson är idag regiondirektör för Region Stockholm (i antal anställda och budget större än någon svensk myndighet) och har jobbat som budgetstatssekreterare på Finansdepartementet samt statssekreterare hos statsministern. Emma var under pandemin statssekreterare på Finansdepartementet. 

Utgivning 2024-03-07
Recensionsdag 2024-03-20


Ämnen: Ny bok

Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel och kulturscenen/idéstudion Stora Nygatan 7 i Gamla stan i Stockholm.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg
Janna Gränesjö
PR- och talaransvarig
Janna Gränesjö
Ulrika Bergwall
Förläggare
Ulrika Bergwall