2019-10-25 07:58Pressmeddelande

Kan barnen vi oroar oss mest för i själva verket ha bästa framtidsutsikterna?

Baserad på banbrytande forskning som kan förändra livet för oräkneliga barn – och de vuxna som älskar dem.

Susan Cain, författare till Tyst: De introvertas betydelse i ett samhälle där alla syns och hörs

Vad kännetecknar orkidébarn? Varför är de känsligare än de motståndskraftiga maskrosbarnen? Och hur kan de blomstra – rentav nå längst av alla?

I denna bok tecknar en av USAs mest kända och meriterade barnpsykiatrer, W. Thomas Boyce, bilden av två personlighetstyper – de välkända maskrosbarnen, som frodas trots svåra omständigheter, och orkidébarnen, som kräver rätt hjälp och stöd för att slå ut i blom. Förklaringen till deras olika behov finns inte i arv eller miljö, utan i ett invecklat samspel mellan genetiska förutsättningar och omvärldens bemötande.

Orkidéer och maskrosbarn ger läsaren nycklar till både orkidéernas och maskrosornas utveckling. Den nya kunskapen om orkidébarnen och deras möjligheter levandegörs här i sanna, delvis djupt personliga berättelser om ett stort antal barn och deras utvecklingsvägar.

Med vetenskaplig grund och tydliga råd är boken ett stöd för alla som möter barn – både som föräldrar och som yrkesmänniskor.

OM BOKEN:Orkidéer och maskrosbarn – Hur alla barn kan blomstraW. Thomas Boyce, professor i pediatrik och psykiatri vid University of California, San Francisco

ISBN 978-91-88869-80-7
Utkommer oktober 2019

För mer information se volante.se, kontakta matilda@volante.se eller ring 08-702 15 19.

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. 

Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — men vad vi egentligen gör är att hjälpa människor som försöker göra skillnad. 

Talaragenturen SpeakersNet ingår också i Volante, liksom Volante Speakers, Volante forsknings- och konsultföretaget och Gamla stans bokhandel. 


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg