2022-01-18 06:35Pressmeddelande

Jonna Bornemark: "Den här boken tog två decennier att skriva"

"Vardagsfilosofen" Jonna Bornemarks nästa bok heter jag är himmel och hav – En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser. Boken knyter an till hennes tidigare verk Det omätbaras renässans och Horisonten finns alltid kvar, om vad vi tappar bort i vår iver att ringa in, spalta upp, mäta och kvantifiera varje aspekt av livet. Men den nya boken är samtidigt något helt annorlunda – och Jonna Bornemarks mest personliga bok hittills. 

”Den här boken har tagit dryga två decennier att skriva. Erfarenheterna från graviditeter och förlossning har påverkat mig på djupet, både som filosof och som människa. Det beror inte minst på att det är erfarenheter där varken vardagsspråket eller det filosofiska språket räcker till, vilket tvingade mig att skriva poesi. När erfarenheter som sträcker sig bortom språket börjar tala kan de skaka om det vi annars tar för givet”, säger Jonna Bornemark.

Den gravida kvinnan kontrollerar sin kropp och samtidigt inte, hon är passiv och aktiv på samma gång, hon möter både liv och död. Hon är en – och samtidigt två. Det är en erfarenhet som hittills inte har fått ta plats i filosofin, den västerländska filosofen har typiskt inte varit en kvinna, än mindre en gravid kvinna.
Men om vi tog denna erfarenhet på allvar, vad skulle vi då upptäcka? Vart skulle det leda oss?

Jonna Bornemark: ”All min forskning bygger på levda erfarenheter, den första boken efter avhandlingen utgick från Mechthild von Magdeburgs erfarenheter och Det omätbaras renässans och Horisonten finns alltid kvar utgick från mina studenters och andras erfarenheter från svenskt arbetsliv.
Men i denna bok utgår jag från mer personliga och intima erfarenheter med den genomsläppliga kroppen i centrum. Likt tidigare böcker har den både en filosofisk och en politisk sida. Erfarenheter av graviditet och barnafödande är väldigt sällsynta inom filosofin, filosofer har historiskt sett mestadels varit män, eller kvinnor som inte fött barn (till exempel nunnor). Men under 2000-talet är det ett växande tema som kan komma att förändra världen.”

Jonna Bornemark har tidigare satt avtryck i svenska språket med ord som "förpappring" och begrepp som "det omätbaras renässans". Ord från denna bok ("ensamman", "paktivitet") och begrepp som "livets logik" --  kommer säkert att prägla det offentliga samtalet framöver.

jag är himmel och hav kommer ut i mars 2022, och har fått sin formgivning av prisbelönta Nina Ulmaja.

___________________________________________________________

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.
Hon är en fullbokad och hyllad föreläsare och medverkar regelbundet i P1:s Filosofiska rummet, i TV4-programmet Malous filosofiska salong och som skribent i Dagens Nyheter.
Bornemark sommarpratade 2017 och höll tal vid riksmötets öppnande 2019.
2021 tilldelades hon Hillesgårdspriset för medmänsklighet och mod “för att hon med sitt glasklara och stridbara tänkande lyckats visa att om vi vill utveckla det goda omdöme som krävs för att bygga ett mänskligare samhälle så behövs en renässans för det omätbara, att vi uppvärderar intuitionen och den empatiska känslan för varandra.”

jag är himmel och hav: En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser
ISBN 978-91-7965-183-1
Utkommer 25 mars 2022
Recensionsdag 11 april 2022

Tidigare böcker av Jonna Bornemark:
Kroppslighetens mystik – en filosofisk läsning av Mechthild von Magdeburg (2015)
Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas herravälde (2018)
Horisonten finns alltid kvar – om det bortglömda omdömet (2020)

 

 

 


Ämnen: Ny bok

Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7 i Stockholm.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg
Tobias Nielsén
Förlagschef
Tobias Nielsén
Janna Gränesjö
PR- och talaransvarig
Janna Gränesjö