2023-08-02 05:45Pressmeddelande

Hur blev skolan vår vanligaste brottsplats?

Omslagsdesign Miroslav Sokcic.Omslagsdesign Miroslav Sokcic.

Med över ett decenniums erfarenhet som lärare och skolledare blev Vesna Prekopic rektor för en nystartad skola. Mindre än ett år senare, hotad och spottad på av sina elever och på gränsen till utbrändhet, togs hon ur tjänst för sin egen säkerhets skull. I nya boken Brottsplats: Skolan berättar hon hur en institution som ska ansvara för att ge våra barn utbildning och trygghet, istället har blivit en av de farligaste – för både elever och lärare.

– Det talas ofta om att svensk skola är i en kunskapskris, men desto mindre om att vi också har en trygghetskris. Istället för lugn och ro präglas många skolor av hot och våld. Jag har med Brottsplats: Skolan velat lyfta på det locket genom att berätta varför jag lämnade mitt uppdrag som rektor innan jag lyckades skapa något som borde vara självklart för alla elever, en stark kunskapskultur och en trygg skolmiljö, säger Vesna Prekopic.

Berättelsen om detta misslyckande rymmer också en större berättelse, för Vesna Prekopic delar sin upplevelse med många andra. I boken låter hon lärare, skolledare, forskare och politiker komma till tals – och lämna vittnesmål från en pågående kris.

– Runtom i Sverige begås det brott från elever mot elever, men också från elever mot skolpersonal. Hot och våld har på vissa skolor blivit så normaliserat att det inofficiellt verkar ingå i arbetsbeskrivningen att bli hotad, kränkt och misshandlad på jobbet. Vilka andra arbetsplatser tolererar det? 

För unga människor är skolan idag den vanligaste brottsplatsen i Sverige vad gäller misshandel och sexuella kränkningar. Nästan varannan elev i årskurs nio uppger numera att de utsatts för stöld, våld, hot, rån eller sexualbrott – samtidigt har hoten och våldet mot lärare och rektorer exploderat, och sedan 2012 har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket mer än fördubblats.

Johan Wirfält är bokens förläggare:

– Vesna Prekopic har ett unikt inifrånperspektiv, och är samtidigt en outtröttligt nyfiken författare och journalist. Det här är en personlig berättelse som ger en bred och fördjupad bild av krisen i svensk skola – utan att haka upp sig på de vanliga käpphästarna i debatten. Här finns viktiga lärdomar för alla om den viktigaste samhällsinstitution vi har. 

____________________________________________________________

Brottsplats: Skolan – vittnesmål från en pågående kris
Utgivningsdag 2023-09-01
Recensionsdag 2023-09-15

 


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel och kulturscenen/idéstudion Stora Nygatan 7 i Gamla stan i Stockholm.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg
Johan Wirfält
Förläggare
Johan Wirfält