2022-03-09 06:30Pressmeddelande

Göran Greider aktuell med bok om de röda stugornas Sverige

Göran Greider, fotograf Kristian Bengtsson.Göran Greider, fotograf Kristian Bengtsson.

Landsbygd, urbaniseringen och nationalromantik – Göran Greiders nya bok Stugland är en politisk landsbygdsmemoar och en vindlande kulturhistorisk essä.

— Den röda stugan är folkets stuga. Det faktum att uttrycket »gå hem i stugorna« lever kvar i den politiska rapporteringen säger något om stugans plats i svenska folkets medvetande. Den röda, svenska stugan kommer att vara med oss länge. Varje grön våg som framöver rullar över landet kommer att väcka liv i den. Men den hör naturligtvis i grunden till det förflutna, även om det paradoxalt nog är just det som nu ger den ett extra långt liv som symbol. Stugan ger liv åt drömmen om ett annat, mer konsumtionsfritt liv, säger Göran Greider.

Stugor väcker en enkel värme inombords: doften av midsommarafton och kaffet efter skogspromenaden, tystnad och stillhet bortom stressen i stan. Under pandemin har urbaniseringen avtagit, till exempel är det fler som har flyttat från än till Stockholm under den här perioden. Göran Greider frågar sig i Stugland vad det betyder att det är just under pandemin som en allomfattande debatt om kalhyggen och ohållbart skogsbruk brutit ut? Fler svenskar har med egna ögon sett förödelsen längs landsvägarna.

En rödmålad stuga med vita knutar är som en svensk flagga, minst lika folklig och symbolladdad som gult och blått. Om vi skrapar på ytan döljer sig en komplex historia under rödfärgen. Var kommer stugan ifrån, och varför har den fått en så framskjuten plats i berättelsen om Sverige? I Stugland spårar Göran Greider drömmen om röda stugan till det tidiga 1900-talets nationalromantik och spirande välfärdsstat. Boken är samtidigt en vindlande essä som rör sig mellan August Strindberg och Elsie Johansson, slagghögar i Falun och Thoreaus tjärn i Walden. 

– Med typisk greidersk skärpa skärskådas i Stugland dagens politiska landskap, nationalstatens roll och den gemenskap och tillit som bygger ett solidariskt samhälle. Det är en landsbygdsmemoar som inte ryggar för samtidens mest brännande politiska frågor, en kritisk kärleksförklaring till det som ibland kallas ”hjärtlandet”, säger Johan Wirfält, förläggare på Volante.

Folkvandringen till de stora metropolerna är kanske ingen irreversibel process. På senare år har storstadsurbaniteten helt klart mist lite av sindragningskraft. Ett litet tecken på det är det växande antalet pallkragar i Stockholms bostadsområden. Folk vill odla. Det växer plötsligt kål och morötter på bakgårdar. I Årsta kan jag gå runt och beundra alla odlingar som satts igång bara de senaste tio åren. Ibland kan jag tänka att det bara är en tidsfråga innan höns och grisar återvänder till städerna, där de en gång var vanliga.
— ur boken.

Göran Greider är chefredaktör för tidningen Dala-Demokraten och har vunnit mängder av utmärkelser och litterära priser. Han har publicerat mer än 30 böcker och diktsamlingar.
Stugland utkommer 22:a april och har recensionsdag 6:e maj.

Presskontakt: Gul PR, Vilhelm Hanzén
vilhelm@gulpr.se 
073 - 690 74 09


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7 i Stockholm.