2022-01-10 10:32Pressmeddelande

Fredpristagaren Denis Mukweges självbiografi utkommer i mars

I ett land där våldtäkter använts som vapen i decennielånga konflikter har fredspristagaren Denis Mukwege och hans sjukhus i Panzi varit räddningen för tiotusentals kvinnor. I överlevarnas många enskilda öden har han sett exempel på den oerhörda styrka kvinnorna bär på. I kommande boken Kvinnors styrka berättar han sin egen och kvinnornas historia.

I den starkt berörande boken, med undertiteln "Vad jag lärt mig av kampen på det sexuella våldets frontlinje", väver Dr Denis Mukwege samman sin egen livshistoria med Kongos.
Han berättar hur han redan som barn valde läkaryrket efter att ha följt sin far pastorn till avlägsna byar där kvinnor levde långt ifrån den mest grundläggande sjukvård: Fadern kunde ju bara be för de döende barnen, inte läka dem. Som spädbarn hade Mukwege själv fått livräddande vård tack vare svenska missionärer, samarbetet mellan läkare och präster löper som en röd tråd genom hans liv.
Dr Mukwege berättar vidare hur hans land kom att plågas av det koloniala arvet och av diktaturen som snabbt växte fram i det frigjorda Kongo, av gamla stammotsättningar och nya exploateringar.
Han försöker också förstå hur det sexuella våldet kan vara så förbisett när man talar om krig och konflikter, och vill bryta alla tabun kring att prata om det.
Den kamp han för har flera gånger varit nära att kosta honom livet.

Dr Mukweges bok är inte minst en stark appell till alla läsare i västvärlden – inse era egna staters indirekta inblandning i det sexuella våld som skördar så många offer i Kongo-Kinshasa. Säg nej både till våldet som drabbar Afrikas kvinnor och alla andra former av sexuella övergrepp som begås runtom i världen.

Läs också den här intervjun med Mukwege i The Guardian.
Han är inbjuden att besöka Sverige i samband med bokpubliceringen.

_____________________________________________________

Denis Mukwege: Kvinnors styrka -- Vad jag lärt mig av kampen på det sexuella våldets frontlinjer
Utkommer 2022-03-15
Recensionsdag 2022-03-29


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser. Man kan beskriva oss som ett bokförlag och en agentur — hos oss finns Nobelpristagare, hyllade forskare, föreläsare, tänkare och författare som vill göra skillnad. Volante driver också Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7 i Stockholm.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg
Janna Gränesjö
PR- och talaransvarig
Janna Gränesjö