2019-03-21 19:12Pressmeddelande

​EN DJUPDYKNING I SMÅKRYPENS VÄRLD

Unika insekter finns överallt – på de högsta bergen, i Londons tunnelbana (där till och med en egen, unik art av myggor utvecklats), inuti valrossars näsborrar och i datorer. De bär sina skelett på utsidan, som en rustning. De kan ha öron på knäna, ögon på sina penisar och tungor under sina fötter.

Insekterna får världen att gå runt. Utan dem, ingen pollinering – men inte heller någon förmultning. Inte heller någon föda för de många fåglar och djur som lever på en insektskost.

För varje människa som lever på jorden finns det 200 miljoner insekter. Men medan människornas antal de senaste 40 åren har dubblerats, har insekternas samtidigt halverats.

Insekternas planet är en klok, underhållande och tillgänglig kärleksförklaring till det fascinerande insektssläktet – och också ett brandtal om varför vi måste bry oss mer om dem.

Anne Sverdrup-Thygeson är professor vid NNBU i Ås, Norge och vetenskaplig rådgivare vid norska naturforskningsinstitutet NINA. Hennes forskningsfält är insektsekologi men hon har också intresserat sig för historia och är en stark röst inom den norska populärvetenskapen.

________________________________

OM BOKEN:

Titel Insekternas planet – Om småkrypen vi inte kan leva utan

Författare Anne Sverdrup-Thygeson

ISBN 978-91-88869-34-0

Utkommer 29 april 2019


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser.