2020-03-10 10:45Pressmeddelande

Efter internationella succén – ny bok av Johan Norberg i sommar

Johan Norberg kommer i augusti ut med boken Öppen/Sluten: Hur människan skapar och förstör framsteg

Efter den stora internationella succén med sin tidigare bok Framsteg släpper Johan Norberg i slutet av augusti en ny bok: Öppen/Sluten: Hur människan skapar och förstör framsteg. Där argumenterar han utifrån mänsklighetens historia för en öppen värld – även om öppenheten ibland utmanas av t.ex. virus och epidemier som det aktuella coronautbrottet. 

Människan är historiskt sett en dubbelnatur, menar Norberg och pekar på hur lusten att sluta sig alltid legat under ytan. Katastrofer har också historien igenom utnyttjats politiskt och inte sällan lett till jakten på syndabockar. Det bästa botemedlet – vägen till utveckling och en bättre tillvaro för flertalet – är och har dock alltid varit det öppna samhället med handel och kunskapsutbyte mellan människor och kulturer. Det är, inte minst, sådana samhällen som utvecklar vacciner.

Johan Norberg har de senaste åren fått ta emot ett flertal internationella utmärkelser, turnerat runt som talare i världen och även verkat med sina dokumentärfilmer i USA. Boken Framsteg har hittills givits ut på ett tjugotal språk. Hans nya bok Öppen/Sluten, som släpps i slutet av augusti på svenska och månaden därefter på engelska, handlar om hur människan å ena sidan är ett samarbetsdjur som genom öppet kunskapsutbyte nått långt större framsteg än någon annan art, samtidigt som vi gång på gång har fallit för frestelsen att sluta oss.

Från stenålderns jägar-samlarsamhällen via de stora civilisationerna till dagens amerikansk-kinesiska relationer, berättar Johan Norberg om våra inneboende motverkande krafter och hur pendeln svänger fram och tillbaka. Mäktiga imperier har alltid börjat krackelera så fort de gått in i perioder av slutenhet mot sin omvärld. 

Johan Norberg säger apropå oron för coronaviruset just nu:
“Vi kan just nu ana vart ett slutet förhållningssätt leder oss, med det som händer på grund av oron för virusspridning. Ofta upptäcker vi fördelarna som samarbete och rörlighet ger oss först då dessa stängs ner.”

Ur boken: 
​Världsbanken har beräknat att de största ekonomiska skadeverkningarna av epidemier som svininfluensan, sars och det nya coronaviruset inte orsakas av dödsfall, sjuktal, behandling och därmed sammanhängande produktivitetsförluster, utan av utbredd rädsla för att interagera med andra. Upp till 90 procent av skadorna beror på aversionsbeteende som leder till stängda produktions- och transportanläggningar, hamnar och flygplatser.

_________________________________________

ISBN 978-91-89043-50-3
Utgivning augusti 2020

 


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg