2019-09-02 12:47Pressmeddelande

Det dolda mönstret i allt

Geoffrey West, författaren till banbrytande Skala - Det dolda mönstret i alltGeoffrey West, författaren till banbrytande Skala - Det dolda mönstret i allt

Det här är den sortens bok som bara kommer med några års mellanrum, och som förändrar hela samtalet… – The Times

Begreppet ”Big Idea Book”, som ibland lite slarvigt används om böcker med ett långt historiskt perspektiv eller en större tvärvetenskaplig tes, är som uppfunnet för boken Skala. Detta är inget mindre än en game changer – och samtidigt en fascinerande vetenskaplig äventyrsberättelse.

När fysikern Geoffrey West letade utanför den renodlade fysikens lagar efter de dolda principer som styr tillväxt nådde han snart en banbrytande insikt: Elementära naturlagar om skalenlighet kan förklara och förutse många aspekter av en levande varelses liv. Storlek, puls och livslängd hänger ihop, så att t ex antalet hjärtslag under en livstid är ungefär desamma för näbbmusen som för elefanten.När han sedan gick vidare och undersökte företag, organisationer och städer blev resultaten ännu mer uppseendeväckande. Hur mäter man pulsen på en stad, och var går USA:s aorta? Vilka stränga lagar styr antalet idéer som alstras inom en stad? Och om vi ser företag som organismer, kan vi då förutspå deras död? Livets lagar tycks råda med nästan skrämmande precision även när människor tillsammans genomdriver projekt och förändringar.

Geoffrey Wests förbluffande enkla men otroligt djupgående insikter har inspirerat företagsledare, entreprenörer och stadsplanerare och fått dem att tänka helt nya tankar kring hur världen fungerar. Hans tvärvetenskapliga forskning har gjort honom till en ledande figur inom stadsforskning och en av Times 100 mest inflytelserika personer.

____________________________________

OM BOKEN
Titel Skala: Det dolda mönstret i allt – Om vad som förenar möss, människor, megastäder och multinationella företag
Författaren Geoffrey West, professor emeritus i teoretisk fysik, verksam vid Santa Fe Institute.

ISBN 978-91-8865-907-1
Utkommer september 2019


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser.