2019-10-22 12:41Nyheter

Max Tegmark belönas för att "modigt ha angripit existentiella frågor"

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterar årets Guldmedaljörer för framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle. Medaljerna delas ut av H.M. Konungen under IVAs Högtidssammankomst och hundraårsfirande den 25 oktober. 

En av medaljörerna är Max Tegmark. Motiveringen lyder:

"Akademiens Guldmedalj tilldelas professor Max Tegmark för sina bidrag till vår förståelse för mänsklighetens plats i kosmos liksom de möjligheter och risker som artificiell intelligens för med sig. Han har med stort mod angripit dessa existentiella frågor i sin forskargärning och på ett förtjänstfullt sätt lyckats förmedla problemställningarna till en större allmänhet."

Guldmedaljerna till Tegmark och de andra mottagarna (Hans Dalborg, Daniel Ek & Martin Lorentzon samt Lena Olving) delas ut i samband med IVAs Högtidssammankomst och hundraårsfirande den 25 oktober i närvaro av omkring 1000 gäster från näringsliv, akademi och politik. Ceremonin genomförs på Aula Medica och de efterföljande festligheterna på Stockholms Stadshus.

Bokförlaget Volante gav redan 2014 ut Tegmarks bok Vårt matematiska universum, men det riktigt stora genombrottet kom med boken Liv 3.0 2017, en bok som till dags dato sålt i närmare 50.000 exemplar. 


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg