2019-12-04 18:12Nyheter

En ny syndig klimatmodell för att rädda planeten och en Tyst vår för 2020-talet

När nu FN:s stora klimatmöte pågår i Madrid kan Volante stolt presentera två av vårens viktigaste titlar.

EU-parlamentet röstade i veckan för att utlysa ett s.k. klimatnödläge. Begreppet nödläge mötte dock motstånd från olika håll, t.ex. från den gröna tyska EU-parlamentarikern Reinhard Bütikofer: "Nödläge, det låter inte bra. Dystopin är inget bra verktyg för en progressiv politik."

Till våren ger Volante ut en klimatbok av Mattias Goldmann – en av Sveriges i särklass mest kunniga och mäktiga hållbarhetsprofiler. Efter en lång karriär som klimatdebattör och chef för den gröna tankesmedjan Fores insåg Goldmann just det som Reinhard Bütikofer uttryckte – att klimatrörelsens alla tunga, allvarliga argument för en livsnödvändig omställning tyvärr bara fick det att låta härligare att fortsätta som vi alltid gjort. Kunde man inte börja argumentera för ett hållbart samhälle på ett hoppfullt och lustfyllt sätt?

Med avstamp i just lusten började Mattias Goldmann formulera en ny, rolig och lockande klimatmodell baserad på en tvärtomlek: genom att bejaka och begå de sju dödssynderna kan vi lyckas ställa om våra liv och vårt samhälle och rädda planeten! Mattias Goldmanns bok Klimatsynda! kommer att vända uppochned på hur vi tar tag i vår tids absoluta ödesfråga. Den utkommer i mars.

___________

”Hardly anyone ever mention that we are in the midst of the sixth mass extinction, with about 200 species going extinct every single day.” – Greta Thunberg

Med sin epokgörande bok Det sjätte utdöendet – om arternas död i människans tidsålder väcker journalisten och författaren Elizabeth Kolbert äntligen ett brett, allmänt medvetande om just ”the sixth extinction”, ett begrepp hon bidrog till att mynta. Boken skildrar den katastrof som pågår överallt omkring oss men alltför få har varit medvetna om. Ett massutdöende av jordens djur och växter orsakat av en enda, högst välmående art: människan.

Boken har kallats en Tyst vår för 2010-talet – inte minst för att Kolbert också med smittande förtjusning berättar om många av de förunderliga och fantastiska arter som bebor denna planet. Allt för att påminna oss om något helt grundläggande: Om vi inte förstår vad det är vi håller på att utrota, kommer vi aldrig ändra vårt beteende för att rädda det. Boken utkommer i maj då Kolbert också besöker Sverige.

____________

En tredje bok som på sitt sätt också belyser vår tids ödesfråga, trots att den för första gången publicerades 1971, är Dr Seuss klassiker Lorax – som i februari utkommer på svenska för första gången. Den serverar ett hoppfullt budskap om vikten av att ta hand om vår planet och utkommer på Volantes barnboksimprint Volante Knopp.


Om Volante

Volantes vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer, kunskap och berättelser.


Kontaktpersoner

Matilda Berg
PR-, sälj- och marknadsansvarig
Matilda Berg